HP LaserJet 1200 Printer series - Identifikace a odstranìní vad vzniklÆch pøi kopírování nebo skenování

background image

Identifikace a odstranění vad vzniklých při
kopírování nebo skenování

Svislé bílé pruhy

Média nemusí splňovat specifikace pro média Hewlett-Packard
(média jsou například příliš vlhká nebo mají drsný povrch). Další
informace naleznete v části

Technické údaje médií tiskárny

.

Nedostatek toneru. V části

Změna rozložení toneru v kazetě

naleznete příslušné pokyny.

Prázdné stránky

Předloha možná byla vložena obráceně. Předlohu vložte kratší
hranou napřed a skenovanou stranou nahoru. V části

Vložení

předloh do kopírky a skeneru

naleznete příslušné pokyny.

Média nemusí splňovat specifikace pro média Hewlett-Packard
(média jsou například příliš vlhká nebo mají drsný povrch). Další
informace naleznete v části

Technické údaje médií tiskárny

.

Možná došel toner. V části

Výměna tonerové kazety

naleznete

příslušné pokyny.

Z tonerové kazety možná nebyla odstraněna páska. V části

Výměna tonerové kazety

naleznete příslušné pokyny.

Příliš světlé nebo příliš tmavé

Zkuste upravit nastavení.

• Kopírka HP LaserJet: Další informace naleznete v části

Využití

kopírky HP LaserJet

.

• Nastavení rychlého kopírování: Další informace naleznete v

části

Využití funkce rychlého kopírování

.

• Zkontrolujte, zda jste správně nastavili rozlišení a barvy. Další

informace naleznete v části

Rozlišení skeneru a barvy

.

Možná bude třeba změnit nastavení vlastností příslušných funkcí
na hlavním panelu HP LaserJet nebo Správce dokumentů
HP LaserJet. Viz

Přístup k nápovědě

.

background image

148 Kapitola 10 Poradce při potížích s kopírkou a skenerem

CZ

Nežádoucí čáry

Zkontrolujte, zda je prioritní vstupní zásobník na svém místě.

Na snímači skeneru je možná inkoust, lepidlo, korekční kapalina
nebo jiné nežádoucí látky. Zkuste kopírku a skener vyčistit. V části

Čištění kopírky a skeneru

naleznete příslušné pokyny.

Fotocitlivý válec uvnitř tonerové kazety může být poškrábaný.
Nainstalujte novou tonerovou kazetu HP. V části

Výměna tonerové

kazety

naleznete příslušné pokyny.

Černé body nebo pruhy

Na snímači skeneru je možná inkoust, lepidlo, korekční kapalina
nebo jiné nežádoucí látky. Zkuste kopírku a skener vyčistit. V části

Čištění kopírky a skeneru

naleznete příslušné pokyny.

Nejasný text

Zkuste upravit nastavení.

• Kopírka HP LaserJet: Další informace naleznete v části

Využití

kopírky HP LaserJet

.

• Nastavení rychlého kopírování: Další informace naleznete v

části

Využití funkce rychlého kopírování

.

• Zkontrolujte, zda jste správně nastavili rozlišení a barvy. Další

informace naleznete v části

Rozlišení skeneru a barvy

.

Možná bude třeba změnit nastavení vlastností příslušných funkcí
na hlavním panelu HP LaserJet nebo Správce dokumentů
HP LaserJet. Viz

Přístup k nápovědě

.

Snížená velikost

Software HP je možná nastavený pro zmenšení skenovaného
obrazu.

• Další informace o změně nastavení hlavního panelu

HP LaserJet a Správce souborů HP LaserJet naleznete v části

Panel nástrojů na hlavním panelu HP LaserJet (Windows 9x,
2000, Millennium a NT 4.0)

.

• Další informace o změně nastavení pro rychlé kopírování

naleznete v části

Využití funkce rychlého kopírování

.

• Další informace o změně nastavení kopírky HP LaserJet

naleznete v části

Využití kopírky HP LaserJet

.

background image

CZ

Zvýšení kvality kopírování a skenování 149

Rozptýlený obrys toneru

Nachází-li se okolo znaků velké množství rozptýleného toneru,
médium zřejmě nepřijímá toner. (Pro laserový tisk je malé množství
rozptýleného toneru normální.) Použijte jiný typ média. Další
informace naleznete v části

Technické údaje médií tiskárny

.

Obraťte stoh média v zásobníku.

Použijte média určená pro laserové tiskárny. Další informace
naleznete v části

Technické údaje médií tiskárny

.

background image

150 Kapitola 10 Poradce při potížích s kopírkou a skenerem

CZ

Problémy při manipulaci s papírem