HP LaserJet 1200 Printer series - Odstranìní uvíznutého papíru v kopírce a skeneru

background image

Odstranění uvíznutého papíru v kopírce a skeneru

Příležitostně se mohou média během úloh skenování nebo kopírování
zmačkat. Následují některé možné příčiny:

Vstupní zásobníky jsou nesprávně naplněny. V části

Vložení

předloh do kopírky a skeneru

naleznete příslušné pokyny.

Předloha je příliš malá nebo příliš velká, takže nemůže být správně
podána kopírkou a skenerem. Další informace naleznete v části

Doporučené formáty a typy médií

.

Předloha přesahuje maximální délku stránky. Další informace
naleznete v části

Doporučené formáty a typy médií

.

Média neodpovídají požadavkům společnosti Hewlett-Packard.
Další informace naleznete v části

Technické údaje médií tiskárny

.

Dojde-li k uvíznutí papíru, na obrazovce počítače se zobrazí chybová
hlášení.

Poznámka

Přidáváte-li nové předlohy, vždy odstraňte předlohy ze vstupního zásobníku
a vyrovnejte stoh nových předloh.

background image

CZ

Odstranění uvíznutého papíru v kopírce a skeneru 153