HP LaserJet 1200 Printer series - Text nelze upravit

background image

Text nelze upravit

Řešení

Popis

Určili jste pro provádění úprav
textu (OCR) hlavní panel
HP LaserJet nebo Správce
dokumentů HP LaserJet?

Text zůstane součásti obrazu, dokud aplikace pro optické
rozpoznávání znaků (OCR) nepřevede obraz jako celek na text,
který lze upravovat. Další informace naleznete v části

Úprava

skenovaného textu (OCR)

.

Je s aplikací optického
rozpoznávání znaků OCR
propojena správná aplikace
textového procesoru?

Aplikace optického rozpoznávání znaků OCR je zřejmě propojena s
aplikací textového procesoru, která tuto úlohu neprovádí. Další
informace o propojení aplikací naleznete v nápovědě HP.

Obsahuje předloha text s příliš
malými mezerami?

Text s příliš malými mezerami nemusí aplikace OCR správně
rozpoznat. Pokud například v textu, který aplikace OCR převádí,
chybějí znaky nebo jsou spojené, pak sern může zobrazit jako m.

Je předloha nekvalitní?

Přesnost aplikace OCR závisí na kvalitě, formátu a struktuře
předlohy a na kvalitě procesu skenování. Zkontrolujte kvalitu
předlohy.

Je pozadí předlohy barevné?

Barevné pozadí může způsobit, že obraz v popředí příliš splývá.
Pokuste se před skenováním předlohy nebo před úpravou
parametrů obrazu po naskenování předlohy změnit nastavení. V
části

Nastavení kontrastu

naleznete příslušné pokyny. Další

informace naleznete též v části

Rozlišení skeneru a barvy

.

background image

CZ

Hledání řešení 141