HP LaserJet 1200 Printer series - SkenovanÆ obraz je nekvalitní.

background image

Skenovaný obraz je nekvalitní.

Řešení

Popis

Je skenovaný obraz kopie
nebo přetisk?

Přetištěné fotografie, například z novin nebo časopisů, jsou tvořené
drobnými barevnými body, které představují interpretaci původní
fotografie, což dramaticky snižuje kvalitu. Body tvořené barvivem
často vytvoří nežádoucí vzory, které se objeví po skenování a
přetisku nebo při zobrazení. Pokud následující návrhy problém
nevyřeší, možná bude třeba použít kvalitnější verzi předlohy.

Tvoření nežádoucích vzorů lze omezit snížením velikosti
skenovaného obrazu. Další informace naleznete v části

Vylepšení skenovaného obrazu ve správci dokumentů HP

.

Naskenovaný obraz vytiskněte a zkontrolujte, zda se kvalita
zlepšila.

Přesvědčete se, že rozlišení a nastavení barev pro prováděný
typ úlohy skenování jsou správná. Další informace naleznete v
části

Rozlišení skeneru a barvy

.

Zlepšila se kvalita vytisknutého
obrazu?

Obraz na obrazovce se se skutečným výstupem skenování někdy
neshoduje.

Zkuste na monitoru počítače upravit nastavení tak, bylo možné
zobrazit více barev (nebo stupňů šedi). Tuto úpravu obvykle lze
provést vybráním ikony Obrazovka v Ovládacích panelech.
Více informací naleznete v dokumentaci dodané k počítači.

Zkuste upravit rozlišení a nastavení barev v softwaru pro
skener. Další informace naleznete v části

Rozlišení skeneru

a barvy

.

Je obraz nakřivo (pokřivený)?

Předloha mohla být nesprávně vložena. Při vkládání předlohy
důležité použít vymezovače médií. Další informace naleznete v části

Vložení předloh do kopírky a skeneru

.

Obsahuje naskenovaný obraz
nežádoucí skvrny, čáry, svislé
bílé pruhy nebo jiné vady?

Další informace naleznete v části

Zvýšení kvality kopírování a

skenování

.

Je skener znečištěný?

Je-li skener znečištěný, vytvořené obrazy nebudou optimálně čisté.
V části

Čištění kopírky a skeneru

naleznete příslušné pokyny.

Liší se grafika od předlohy?

Nastavení pro grafiku zřejmě není pro příslušný typ prováděné
úlohy skenování vhodné. Zkuste změnit nastavení pro grafiku. Tato
nastavení jsou dostupná v nastavení vlastností tiskárny (v ovladači).
Další informace naleznete v části

Vlastnosti tiskárny (ovladač)

.

background image

CZ

Hledání řešení 139