HP LaserJet 1200 Printer series - Skener vùbec nereagoval

background image

Skener vůbec nereagoval

Řešení

Popis

Je skener správně připojený a
připevněný k tiskárně?

Skener musí být zapojený a kabel musí být připojený. Pokyny k
připojování naleznete v

Příručce pro zahájení práce. Další

informace o demontáži skeneru naleznete v části

Odebrání kopírky

a skeneru

.

UPOZORNĚNÍ

Tiskárnu odpojte před kontrolou propojení kopírky a skeneru.
Zabráníte možnému poškození.

Vytiskli jste konfigurační
stránku, abyste ověřili, že
tiskárna skener rozpoznala?

Správnost instalace skeneru ověřte vytisknutím konfigurační
stránky. Konfigurační stránku vytisknete stisknutím tlačítka
Pokračovat. Pokud je kopírka a skener aktuálně nainstalovaná,
uprostřed pravé části stránky se zobrazí blok označený jako "Copy
Settings" (Nastavení kopírování). Pokud tento blok chybí, odpojte
tiskárnu a znovu ji připojte. Pokud to nepomůže, zkontrolujte, zda je
kopírka a skener správně připojená k tiskárně. Pokyny k připojování
naleznete v

Příručce pro zahájení práce dodané s kopírkou a

skenerem. Další informace o demontáži kopírky a skeneru
naleznete části

Odebrání kopírky a skeneru

.

Odeslali jste do tiskárny úlohu
tisku nebo kopírování před
pokusem o skenování?

Pokud byla do tiskárny odeslána úloha tisku nebo kopírování před
pokusem o skenování, počkejte na dokončení tiskové úlohy nebo
úlohy kopírování. Úloha je možná ještě ve frontě. Zkontrolujte stav
indikátorů tiskárny. Další informace naleznete v této části

Sekvence

indikátorů tiskárny

.

Je paralelní kabel nebo kabel
USB funkční. Je připojen
správně?

Paralelní kabel nebo kabel USB může být vadný. Vyzkoušejte
následující:

Odpojte paralelní kabel nebo kabel USB na obou koncích a
znovu jej připojte.

Pokuste se vytisknout úlohu, abyste se přesvědčili, že lze
tisknout.

Je-li to možné, připojte kabel a tiskárnu k jinému počítači a
vytiskněte úlohu, o které víte, že ji lze vytisknout.

Zkuste použít nový paralelní kabel kompatibilní s IEEE-1284
nebo kabel kompatibilní s rozhraním USB. Viz

Příslušenství a

informace o objednávkách

.

Pro změnu nastavení paralelního portu na port ECP (Rozšířené
schopnosti portu) se spojte s výrobcem počítače.

background image

136 Kapitola 10 Poradce při potížích s kopírkou a skenerem

CZ

Jsou na počítači spuštěná další
zařízení?

Multifunkční zařízení HP LaserJet 1220 zřejmě nesdílí USB nebo
paralelní port. Pokud máte zvukovou kartu, externí pevný disk nebo
síťový přepínač připojený k témuž portu jako zařízení HP LaserJet
1220, druhé zařízení může být v konfliktu. Zařízení HP LaserJet
1220 připojíte tak, že odpojíte druhé zařízení, nebo na počítači
musíte použít dva porty. Možná bude třeba přidat další kartu
rozhraní. Společnost Hewlett-Packard důrazně doporučuje kartu
paralelního rozhraní ECP. Další informace o instalaci přídavné karty
paralelního rozhraní nebo o vyřešení konfliktů zařízení najdete v
dokumentaci dodané s počítačem.

Řešení

Popis

background image

CZ

Hledání řešení 137