HP LaserJet 1200 Printer series - Na obrazovce se objevují chybová hláðení

background image

Na obrazovce se objevují chybová hlášení

Řešení

Popis

Zdroj rozhraní TWAIN nelze
aktivovat

Pokud obraz získáváte z jiného zařízení, jako např. z digitální
kamery nebo jiného skeneru, ujistěte se, že toto zařízení je
kompatibilní s rozhraním TWAIN. Zařízení, která nejsou
kompatibilní s rozhraním TWAIN, se softwarem miltifunkčního
zařízení HP LaserJet 1220 nefungují.

Zkontrolujte, zda je paralelní kabel nebo kabel USB připojený
do správného portu v zadní části počítače. Máte-li k dispozici
jiný port, pokuste se kabel připojit k tomuto portu. Zkontrolujte,
zda máte na svém počítači paralelní port, který je v souladu s
SPP (obousměrný) nebo ECP. Paralelní port SPP představuje
minimum, důrazně doporučujeme použít paralelní port ECP. O
portech se dozvíte více v dokumentaci dodané s počítačem.

Některá zařízení paralelní port s tiskárnou nesdílí. Používáte-li
zvukovou kartu, externí pevný disk nebo síťový přepínač
připojený k témuž portu USB nebo paralelnímu portu jako
zařízení HP LaserJet 1220, druhé zařízení může způsobit
konflikt. Zařízení HP LaserJet 1220 připojíte tak, že odpojíte
druhé zařízení, nebo na počítači musíte použít dva porty. Bude
třeba přidat další kartu paralelního rozhraní. Společnost
Hewlett-Packard doporučuje kartu paralelního rozhraní ECP.
Další informace o instalaci přídavné karty paralelního rozhraní
nebo o vyřešení konfliktů zařízení najdete v dokumentaci
počítače.

background image

CZ

Hledání řešení 143