HP LaserJet 1200 Printer series - Na obrazovce se neobjevil ˛ádnÆ náhled.

background image

Na obrazovce se neobjevil žádný náhled.

Řešení

Popis

Neprobíhá kopírování nebo
tisk?

Před skenováním počkejte na dokončení úlohy kopírování nebo
tisku.

Je předloha správně vložena?

Zkontrolujte správnost vložení předlohy: Krátkou hranou vpředu,
horní hranou dokumentu do vstupního zásobníku médií skeneru a
stranou pro skenování nahoru. Další informace naleznete v části

Vložení předloh do kopírky a skeneru

.

Je skener správně připojený a
připevněný k tiskárně?

Skener musí být zapojený a kabel musí být připojený. Pokyny k
připojování naleznete v

Příručce pro zahájení práce dodané se

skenerem. Další pokyny o demontáži kopírky a skeneru naleznete v
části

Odebrání kopírky a skeneru

.

UPOZORNĚNÍ

Tiskárnu odpojte před kontrolou propojení kopírky a skeneru.
Zabráníte možnému poškození.

Vybrali jste správnou tiskárnu? Pro tisk je třeba, aby zařízení HP LaserJet 1200 bylo vybrané jako

aktuální tiskárna.

background image

138 Kapitola 10 Poradce při potížích s kopírkou a skenerem

CZ