HP LaserJet 1200 Printer series - Kopie jsou prázdné, obrazy chybí nebo jsou svìtlé

background image

Kopie jsou prázdné, obrazy chybí nebo jsou
světlé

Řešení

Popis

Prováděli jste rychlé kopírování
místo použití kopírky
HP LaserJet?

Nastavení rychlého kopírování nemusí zajistit dobré výsledky pro
typ aktuálně prováděné úlohy kopírování. Další informace naleznete
v části

Seznámení s funkcemi kopírování

.

Není na tonerové kazetě dosud
ochranná páska?

Každá nová tonerová kazeta je opatřena ochrannou umělohmotnou
páskou. Pro kontrolu, zda ochranná páska byla odstraněna, viz

Výměna tonerové kazety

.

Není v tonerové kazetě málo
toneru?

Kopie se vyhotovují na tiskárně. Obsahuje-li tonerová kazeta málo
toneru, kopie jsou světlé. Životnost tonerové kazety lze mírně
prodloužit úpravou rozložení toneru v kazetě, ale zkontrolujte, zda
máte k dispozici další kazetu. V části

Změna rozložení toneru v

kazetě

naleznete příslušné pokyny.

Je předloha nekvalitní?

Přesnost kopie závisí na kvalitě a formátu předlohy. Zkuste nastavit
kontrast kopírky HP LaserJet. V části

Využití kopírky HP LaserJet

naleznete příslušné pokyny. Je-li předloha příliš světlá, možnosti
upravení kontrastu nemusí na kompenzaci tohoto nedostatku
stačit.

Je pozadí předlohy barevné?

Barevná pozadí mohou způsobit, že obrazy v popředí budou příliš
nevýrazné nebo že se pozadí zobrazí v jiném odstínu. Pro úpravu
nastavení před kopírováním nebo vylepšováním obrazu po
zkopírování zkuste použít kopírku HP LaserJet. V části

Využití

kopírky HP LaserJet

naleznete příslušné pokyny. Další informace

naleznete též v části

Rozlišení skeneru a barvy

.

Je předloha delší než 762 mm? Maximální délka předlohy pro skenování je 762 mm. Přesahuje-li

stránka maximální délku, kopírka a skener se zastaví.

UPOZORNĚNÍ

Nepokoušejte se vytáhnout předlohu ze skeneru; mohlo by dojít k
poškození skeneru nebo předlohy. V části

Odstranění uvíznutého

papíru v kopírce a skeneru

naleznete příslušné pokyny.

background image

CZ

Hledání řešení 145

Je předloha příliš malá?

Minimální formát podporovaný kopírkou a skenerem HP LaserJet
1220 je 50,8 x 90 mm. Předloha se může zmačkat. V části

Odstranění uvíznutého papíru v kopírce a skeneru

naleznete

příslušné pokyny.

Řešení

Popis

background image

146 Kapitola 10 Poradce při potížích s kopírkou a skenerem

CZ