HP LaserJet 1200 Printer series - Èiðtìní kopírky a skeneru

background image

Čištění kopírky a skeneru

Po skenování nebo kopírování položek, na
nichž se rozmazává inkoust, nebo které mají
na sobě nadměrné množství nečistot nebo
prachu, bude třeba vyčistit kopírku a skener.

1

Odpojte tiskárnu z napájení a počkejte,
až skener vychladne.

2

Otevřete dvířka skeneru.

3

Navlhčete čistou bavlněnou tkaninu
isopropylovým alkoholem (pH7 nebo
pH neutrální). Navlhčenou tkaninou
jemně otřete bílou přítlakovou desku.
Navlhčenou tkaninu použijte také na
jemné vyčištění válečků.

UPOZORNĚNÍ!

Alkohol je hořlavina. Udržujte alkohol i
tkaninu v bezpečné vzdálenosti od
otevřeného plamene. Před připojením
napájecí šňůry nechejte alkohol zcela
vyschnout.

4

Další kus čisté bavlněné tkaniny
postříkejte sprejem čističe na sklo a
opatrně vyčistěte sklo na obrazovém
čidle.

UPOZORNĚNÍ!

Před zapojením napájecí šňůry zkontrolujte,
že skener je úplně suchý.

5

Zapojte tiskárnu a opět ji zapněte.

1

2

4

5

3

background image

152 Kapitola 10 Poradce při potížích s kopírkou a skenerem

CZ