HP LaserJet 1200 Printer series - 10 Poradce pøi potí ích s kopírkou a skenerem

background image

Poradce při potížích s
kopírkou a skenerem

Tato kapitola obsahuje informace o těchto tématech:

Hledání řešení

Zvýšení kvality kopírování a skenování

Čištění kopírky a skeneru

Odstranění uvíznutého papíru v kopírce a skeneru

Výměna oddělovací podložky kopírky a skeneru

Odebrání kopírky a skeneru

Uzavření panelu na levé straně

background image

134 Kapitola 10 Poradce při potížích s kopírkou a skenerem

CZ