HP LaserJet 1200 Printer series - Vypnutí

background image

Vypnutí

Vyžaduje-li tiskárna napájení 110-127 voltů, musíte tiskárnu vypnout
odpojením tiskárny ze zásuvky. Vyžaduje-li tiskárna 220-240 voltů,
můžete tiskárnu vypnout vypínačem (je umístěn na levé straně zásuvky
tiskárny), nebo odpojit ze zásuvky.

UPOZORNĚNÍ!

Pokud z jakéhokoli důvodu pracujete uvnitř tiskárny, odpojte z
bezpečnostních důvodů tiskárnu ze zásuvky.