HP LaserJet 1200 Printer series - Prioritní vstupní zásobník

background image

Prioritní vstupní zásobník

Prioritní vstupní zásobník pojme až 10 stránek papíru o hmotnosti
80 g/m

2

nebo jednu obálku, průsvitnou fólii nebo kartu. Vložte

médium horní částí napřed a stranou, na kterou se má tisknout,
otočenou nahoru. Vždy nastavte boční vymezovače média, aby
nedošlo k uvíznutí nebo šikmému podání papíru.

POZOR

Při pokusu o tisk na médium, které je pokrčené, přeložené nebo nějakým
způsobem poškozené, může dojít k jeho uvíznutí. Další informace najdete v
oddílu

Technické údaje médií tiskárny

.

Poznámka

Přidáváte-li nové médium, zkontrolujte zda jste ze vstupního zásobníku
odstranili veškeré médium, a vyrovnejte stoh nového média. Omezí se tím
riziko podávání více listů média do tiskárny najednou a sníží četnost uvíznutí
média.