HP LaserJet 1200 Printer series - Jednotlivé typy média

background image

Jednotlivé typy média

Fólie a štítky: Vložte fólie a štítky horní částí napřed a stranou, na
kterou se má tisknout, otočenou nahoru. Další informace najdete
v najdete v části

Tisk na fólie a štítky

.

Obálky: Vložte obálky úzkou stranou s místem pro známku napřed
tak, aby strana, na kterou se má tisknout, směřovala nahoru. Další
informace najdete v oddílu

Tisk obálek

.

Hlavičkový papír a předtištěné formuláře: Vložte je horní částí
napřed a stranou, na kterou se má tisknout, otočenou nahoru.
Další informace najdete v oddílu

Tisk na formulář s hlavičkou a

předtištěný formulář

.

Karty a vlastní formáty médií: Vložte je úzkou hranou napřed
tak, aby strana, na kterou se má tisknout, směřovala nahoru. Další
informace najdete v oddílu

Tisk na média vlastního formátu nebo

na kartón

.

background image

22 Kapitola 1 Seznámení s tiskárnou

CZ