HP LaserJet 1200 Printer series - VÆbìr papíru a jinÆch médií

background image

Výběr papíru a jiných médií

Tiskárny HP LaserJet zajišťují vynikající kvalitu tisku dokumentů.
Můžete tisknout na různá média, jako jsou papír (včetně 100%
recyklovaného dřevitého papíru), obálky, štítky, fólie a vlastní formáty
médií. Podporovány jsou tyto formáty médií:

Minimální: 76 x 127 mm

Maximální: 216 x 356 mm

Vlastnosti jako hmotnost, zrnitost a obsah vlhkosti jsou důležité faktory,
které ovlivňují výkon tiskárny a kvalitu tisku. K dosažení co nejlepší
kvality tisku používejte pouze vysoce kvalitní média určená pro
laserové tiskárny. Podrobné technické parametry pro papír a média
najdete v oddílu

Technické údaje médií tiskárny

.

Poznámka

Před nákupem většího množství vždy proveďte zkoušku na vzorku média. Váš
dodavatel média by měl být seznámen s požadavky uvedenými v Pokynech
pro papír a jiná tisková média
(číslo součástky HP 5963-7863). Další
informace najdete v části

Technické údaje médií tiskárny

.

background image

CZ

Vložení média do vstupních zásobníků 21