HP LaserJet 1200 Printer series - Rozðíøení tiskárny

background image

Rozšíření tiskárny

Následujícími způsoby můžete přidat výrobku HP LaserJet další
funkce:

Přidat funkci kopírování a skenování pomocí připojeného zařízení
HP pro kopírování a skenování (C7046A).

Zpřístupnit svou tiskárnu nebo výrobek pro
tisk

kopírování

skenování pro síť pomocí tiskového serveru

HP JetDirect (J6035A).

Přidat paměť pomocí paměťové patice DIMM.

• 8 MB (C7842A)

• 16 MB (C7843A)

• 32 MB (C7845A.)

• 64 MB (C7846A)

background image

14 Kapitola 1 Seznámení s tiskárnou

CZ