HP LaserJet 1200 Printer series - Vlastnosti tiskárny (ovladaè)

background image

Vlastnosti tiskárny (ovladač)

Vlastnosti tiskárny řídí tiskárnu. Můžete změnit výchozí nastavení, jako
jsou formát a typ média, tisk na obě strany papíru (ruční oboustranný
tisk), tisk více stránek na jeden list papíru (tisk "N-up"), rozlišení a
vodoznaky. Přístup k vlastnostem tiskárny můžete získat následujícími
způsoby:

Prostřednictvím softwarové aplikace, kterou používáte pro tisk.
Tím se změní pouze nastavení pro aktuální softwarovou aplikaci.

Prostřednictvím operačního systému Windows

®

. Tím se změní

výchozí nastavení pro všechny budoucí tiskové úlohy.

Poznámka

Protože mnohé softwarové aplikace používají různé způsoby přístupu k
vlastnostem tiskárny, popisuje následující oddíl nejobvyklejší postupy
používané v operačních systémech Windows 9x, 2000, Millennium,
NT

®

4.0 a Mac OS.

Windows 9x, 2000, Millennium a NT 4.0

Změna nastavení pro aktuální softwarovou aplikaci:
V softwarové aplikaci klepněte na Soubor, Tisk a Vlastnosti.
(I když se kroky mohou u různých softwarových aplikací lišit, toto
je nejobvyklejší postup.)

Změna výchozího nastavení pro všechny budoucí tiskové
úlohy:
Klepněte na tlačítko Start na hlavním panelu systému
Windows, pak na Nastavení a Tiskárny. Klepněte pravým
tlačítkem myši na ikonu tiskárny, kterou chcete změnit, a klepněte
na Vlastnosti. (Mnohé funkce v systému Windows NT jsou také v
nabídce Výchozí nastavení dokumentu.)

background image

24 Kapitola 1 Seznámení s tiskárnou

CZ