HP LaserJet 1200 Printer series - Software pro poèítaèe Macintosh

background image

Software pro počítače Macintosh

Soubory PPD (PostScript Printer Description)

Soubory PPD v kombinaci s ovladačem Laser Writer 8 mají přístup k
funkcím tiskárny a umožňují komunikaci počítače s tiskárnou.
Instalační program pro soubory PPD je dodáván na CD k výrobku
HP LaserJet řady 1200.

Přístup k ovladači tiskárny

1

V nabídce Apple vyberte Připojení.

2

Klepněte na ikonu LaserWriter.

3

Klepněte na ikonu HP LaserJet řady 1200.

4

Chcete-li provést změny v nastavení tiskárny, klepněte na
Nastavit.

Poznámka

Pokud používáte tiskový ovladač Laser Writer 8, funkce skeneru nebudou
dostupné.

Nástroj HP LaserJet Utility

Nástroj HP LaserJet Utility umožňuje ovládat funkce, které nejsou v
ovladači dostupné. Obrazovky s obrázky usnadňují výběr funkcí
tiskány na počítači Macintosh více než kdy předtím. Použijte nástroj
HP LaserJet Utility k provedení následujících úkonů:

Pojmenování tiskárny, jejímu přiřazení do zóny v síti, načtení
souborů a písem a změně většiny nastavení tiskárny. Viz nápověda
pro HP LaserJet Utility.

Uzamknout z počítače funkce tiskárny, aby nemohlo dojít k
neoprávněnému přístupu.

background image

CZ

Přístup k vlastnostem tiskárny (ovladači) a nápovědě 25