HP LaserJet 1200 Printer series - Vymezovaèe tiskárny pro média

background image

Vymezovače tiskárny pro média

Oba vstupní zásobníky mají boční vymezovače média. Hlavní vstupní
zásobník má také zadní vymezovač média. Vymezovače média
zajišťují, aby bylo médium správně podáno do tiskárny a aby tisk nebyl
šikmo (křivě vzhledem k médiu). Při vkládání média upravte
vymezovače média tak, aby odpovídaly šířce a délce média, které
používáte.

background image

18 Kapitola 1 Seznámení s tiskárnou

CZ