HP LaserJet 1200 Printer series - Ovládací panel tiskárny

background image

Ovládací panel tiskárny

Ovládací panel tiskárny se skládá ze dvou indikátorů a jednoho
osvětleného tlačítka. Tyto indikátory vytvářejí sekvence, které
identifikují stav tiskárny.

Tlačítko a indikátor Pokračovat: Chcete-li vytisknout
konfigurační stránku nebo pokračovat v tisku v režimu ručního
podávání, stiskněte a uvolněte tlačítko Pokračovat.

Indikátor Připraveno: Označuje, že tiskárna je připravena k
tisku.

Indikátor Pozor: Označuje prázdný vstupní zásobník tiskárny na
médium, otevřená dvířka toneru, chybějící tonerovou kazetu nebo
jinou chybu.

Poznámka

Popis sekvencí indikátorů najdete v části

Sekvence indikátorů tiskárny

.

Indikátor

Připraveno

(zelený)

Indikátor

Pozor

(žlutá)

Tlačítko a indikátor

Pokračovat

(zelená)

background image

16 Kapitola 1 Seznámení s tiskárnou

CZ