HP LaserJet 1200 Printer series - Dvíøka toneru

background image

Dvířka toneru

Dvířka toneru jsou umístěna na přední straně tiskárny. Dvířka toneru
musíte otevřít, chcete-li získat přístup k tonerové kazetě, odstranit
uvíznutý papír a vyčistit tiskárnu. Chcete-li otevřít tonerová dvířka,
uchopte pevně levou a pravou stranu a přitáhněte dvířka toneru
směrem k sobě.

Poznámka

Při otevírání kladou tonerová dvířka určitý odpor. Otevřením tonerových dvířek
se tonerová kazeta nadzvedne tak, že ji lze snadno vyjmout.

background image

20 Kapitola 1 Seznámení s tiskárnou

CZ