HP LaserJet 1200 Printer series - Identifikace souèástí tiskárny

background image

Identifikace součástí tiskárny

1. Ovládací panel tiskárny
2. Prodloužení pro dlouhé médium (výstupní

přihrádka)

3. Dvířka toneru
4. Prioritní vstupní zásobník
5. Boční vymezovače média pro hlavní vstupní

zásobník

6. Podpěra dlouhých médií pro hlavní vstupní

zásobník

7. Hlavní vstupní zásobník
8. Boční vymezovače média pro prioritní vstupní

zásobník

1

7

5

8

6

3

2

4

9. Uvolňovací páčky
10. Připojení ke skeneru (volitelné)
11. Levý boční panel
12. Paralelní port
13. Port USB
14. Napájecí zásuvka
15. Hlavní vypínač (220-240voltové

tiskárny)

16. Dvířka pro přímou dráhu média

12

11

14

15

13

10

9

16

background image

CZ

Identifikace součástí tiskárny 15