Nápověda pro HP LaserJet 1200 Printer series

background image

výrobky

LaserJet

1200

hp

ady

uživatelská

píručka

background image
background image

HP LaserJet řady 1200
Tiskárna a výrobky Print•Copy•Scan

Uživatelská příručka

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 U.S.A.

©Copyright Hewlett-Packard

Company 2001

Všechna práva vyhrazena.
Reprodukce,úpravy nebo překlad
jsou bez předchozího písemného
souhlasu zakázány kromě případů,
kdy to povoluje autorský zákon.

Uživateli tiskárny Hewlett-Packard,
ke které náleží tato uživatelská
příručka, se uděluje licence na:
a) vytištění papírové kopie této
uživatelské příručky pro
OSOBNÍ, INTERNÍ nebo
VNITROPODNIKOVÉ použití
podléhající omezení zákazu
prodeje, dalšího prodeje nebo
jiné distribuce papírových kopií;
b) umístění elektronické kopie
této uživatelské příručky na
síťový server, za předpokladu,
že přístup k této elektronické
kopii bude omezen na OSOBNÍ
a INTERNÍ uživatele tiskárny
Hewlett-Packard, ke které náleží
tato uživatelská příručka.

Číslo publikace:
C7045-Online
První vydání: Duben 2001

Záruka

Změna informací obsažených
v tomto dokumentu vyhrazena.

Společnost Hewlett-Packard
neposkytuje s ohledem na tyto
informace žádný druh záruky.
SPOLEČNOST
HEWLETT-PACKARD SE
VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ IMPLICITNÍ
ZÁRUKY PRODEJNOSTI A
ZPŮSOBILOSTI PRO
DANÉ ÚČELY.

Společnost Hewlett-Packard
nenese odpovědnost za jakékoli
přímé, nepřímé, nahodilé,
výsledné či jiné poškození
uváděné v souvislosti s opatřením
nebo používáním těchto informací.

Ochranné známky

Adobe

®

, Acrobat

®

, PostScript

®

a Adobe Photoshop

®

jsou

ochranné známky společnosti
Adobe Systems Incorporated,
které mohou být registrovány v
určitých jurisdikcích.

Arial

®

, Monotype

®

a Times

New Roman

®

jsou ochranné

známky společnosti Monotype
Corporation registrované ve
Spojených státech.

CompuServe

je ochranná

známka společnosti
CompuServe, Inc registrovaná
ve Spojených státech.

NimbusSanDEE

, Palatino

,

Times

a Times Roman

jsou

ochranné známky společnosti
Linotype AG a jejích filiálek
ve Spojených státech a v
jiných zemích.

Microsoft

®

, MS Windows,

Windows

®

, Windows NT

®

a MS-DOS

®

jsou ochranné

známky společnosti
Microsoft Corporation
registrované ve
Spojených státech.

LaserWriter

®

registrovaná

ochranná známka společnosti
Apple Computer, Inc.

TrueType

americká

ochranná známka společnosti
Apple Computer, Inc.

E

NERGY

S

TAR

®

je ochranná známka

společnosti U.S. EPA registrovaná
ve Spojených státech.

Netscape je americká ochranná
známka společnosti Netscape
Communications Corporation.

Unix

®

registrovaná ochranná

známka společnosti
The Open Group.

background image

CZ