Ovìøení hardwaru

background image

Ověření hardwaru

Tiskový server nemusí pracovat, pokud tiskárna, tiskový server nebo
připojení nefungují správně.